The Zujev Developer. Linguist. Nice fellow.

på svenska

#tagnav

Commonplace Book

För ungefär en månad sedan läste jag en artikel av en rysk bloggare som berättade om sitt sätt att läsa böcker. Han hade flera block da han skrev ner alla...